El bandolerisme

Can Badell, Bigues
Can Badell, Bigues
Carregat originalment per Jesús Cano Sánchez
La sortida del feudalisme va provocar l'aparició d'un nou fenòmen, el bandolerisme, originat pel desajustament caracteritzat per desajustaments demogràfics, econòmics i socials per culpa del ràpid creixement expansionista del XVI.

A l'àrea propera als cingles de Bertí i de Gallifa va donar-se aquesta activitat bandolera, ja que les muntanyes oferien possibilitat d'amagatall, i l'especial orografia dels Cingles encara més. Moltes de les masies que podem veure avui en dia a la part superior dels Cingles daten d'aquesta època, com l'Ullar o can Magre, per posar uns exemples.

A les edificacions de les valls van aparèixer nous elements que demostren, de nou, la importància en la vida de l'època del fenòmen bandoler, com la construcció de barris i de finestres d'espitllera com a defensa. A més a més, es van crear quadrilles per combatre els bandolers.

Tot i això, en el segle XVIII ja es constatava una certa regressió demogràfica. La parròquia de Bertí tenia uns 55 habitants al 1718, mentre que a finals de segle aquest nombre havia disminuit, regressió que ha perdurat fins als nostres dies, on moltes de les cases estan enrunades, exceptuant-ne unes poques.

La imatge correspon a can Badell, a Bigues, d'on era Huguet de Bigues, que gairebé podríem considerar-lo el primer "bandoler" documentat i conegut de la contrada, tot i ser molt anterior (segle XIII) a l'època de la que tracta l'escrit.

Cap comentari:

Publica un comentari

Els comentaris d'aquesta pàgina són moderats. Abans de visualitzar-se haurà de ser aprovat pel propietari del blog, pel que pot passar un cert temps abans no sigui publicat.

copyright © . all rights reserved. designed by Color and Code

grid layout coding by helpblogger.com