La salamandra

Salamandra salamandra
Salamandra salamandra
Carregat originalment per Jesús Cano Sánchez
La salamandra comuna (Salamandra salamandra) és un amfibi urodel. Pertany a la mateixa família (Salamandridae) que la gandària, en la que estan inclosos la majoria dels urodels europeus.

La salamandra comuna és una espècie que es troba gairebé a tota l'Europa continental entre la península de Jutlàndia i el sud d'Itàlia i dels Carpats a l'extrem sud de Portugal.

Les salamandres adultes són animals de moviments lents. Llur talla normal és d'uns 20 cm amb un pes d'uns 40 gr. Mengen cucs de terra i petits insectes i són mes actives durant la foscor. Viuen preferentment en zones forestals fresques, en llocs humits, on creixen molses i falgueres, i a una temperatura ideal pocs graus per sobre dels +10 °C.


1

copyright © . all rights reserved. designed by Color and Code

grid layout coding by helpblogger.com