El Clascar

El Clascar
El Clascar
Carregat originalment per Jesús Cano Sánchez
El Clascar és una antiga domus o casa forta, amb aparença moderna de castell, molt propera al nucli de Bertí, esdevinguda masia. Es troba en estat general de ruïna, tot i trobar-se catalogada des del 1949 com a Bé Cultural d'Interès Nacional, ja que s’ha identificat com l'antic castell de Bertí, del que hi ha existència documental de l'any 987.

El mas pròpiament dit no apareix documentat fins a finals del segle XIII, concretament l'any 1298. No és fins a les darreries del segle següent, l'any 1370, que s'esmenta el mas amb un tal Guillem de Clascar i sota el domini dels nobles Centelles. Joan Coromines i Vigneaux va establir que Clascar prové de Castellar (o castellà, que significaria cavaller que ostenta la possessió d'un castell), que hauria derivat primerament a castlà i d'aquí s'hauria deformat a la forma que coneixem avui en dia. Al segle XVI ja se l'identifica com a domus i era propietat dels senyors de Bell-lloc.


0

Sant Vicenç de Riells

Ja documentada al 971 com a basilica Sancti Vicencii, al 1045 és cedida pel Bisbe de Barcelona al monestir de Sant Miquel del Fai i al segle XVI, la poca població existent fa que se la vinculi amb Sant Pere de Bigues. Per un assumpte relatiu a Sant Miquel del Fai, que forma part de la parròquia de Riells, des de l'any 1957 pertany al bisbat de Vic. és consagrada a Sant Vicenç. L'actual edifici data del 1618 i va ser ampliat durant el segle XVIII. El municipi de Bigues i Riells, doncs, degut a aquesta peculiaritat, pertany a dos bisbats diferents, ja que la parròquia de Bigues forma part del bisbat de Terrassa després de la darrera reordenació diocesal.

De l'edifici original només resta el mur nordoest, que es troba sota el campanar, de torre, que es troba construit sobre l'antiga espadanya. És rectangular fins al segon pis, on després pres forma ortogonal de cantons desiguals. L'alçada aproximada és de 25 metres, amb una base que mesura, aproximadament, 5'5 x 3'5 metres. Els gruix de les parets és desigual, però oscil.la al voltant dels 90 centímetres.

0

copyright © . all rights reserved. designed by Color and Code

grid layout coding by helpblogger.com