L'època medieval als Cingles de Bertí

St. Martí del Fai
St. Martí del Fai
Carregat originalment per Jesús Cano Sánchez
A mesura que van anar-se recuperant territoris als sarraïns, van anar-se construint edificis de culte cristià. En el sector dels Cingles la referència més antiga cal trobar-la al conjunt d’esglesioles del Fai (any 878), així com el conjunt de la capella i del castell de Centelles, que va originar la baronia i després comtat al que van pertànyer els Cingles durant l’Edat Mitjana.

En aquesta època, també, s’origina el mas que, com a unitat d’explotació, era la base econòmica de la família conjugal. Comprenia l’habitatge, les dependèncie i les terres de conreu, estructura que s’ha amntingut fins avui en dia i que es veu reflectida en les masies actuals. Hi havia masos alodials[1] i dominicals[2].


0

copyright © . all rights reserved. designed by Color and Code

grid layout coding by helpblogger.com