Els romans als Cingles de Bertí

El procés de romanització va iniciar-se, aproximadament, al segle IIaC. Els romans van edificar les seves vil·les a les planes, prop dels diversos corrents d’aigua, fet que va provocar un progressiu despoblament de la part superior de la cinglera. Un exemple és la vil·la romana de can Terrers, a la Garriga.

S’han trobat restes més o menys abundoses als pobles dels voltants. Del segle IaC es té constància de la vil.la del Margarit, a Riells. Més endavant, entre els segles I a IIIdC, també es coneix cal Sastre, a Riells.

0

copyright © . all rights reserved. designed by Color and Code

grid layout coding by helpblogger.com