El Regne de la Mort

El Regne de la Mort
El Regne de la Mort
Carregat originalment per Jesús Cano Sánchez
Aquesta és la descripció que fa Raimon Casellas dels Sots Feréstecs, en la novel·la del mateix títol publicada el 1901, tal i com ens apropem a Montmany pujant des del Figaró.

Y ¡quína tristor, allavors, quína tristor més fonda va ser la de mossen Llátzer quan va veure que, tant com anava caminant cap a la rectoría, semblava que'l cèrcol de montanyas que'l voltava s'anés clouhent, clouhent, derrera seu, com si per tots costats l'aparedessin, fins a quedar enterrat dintre del sot! Devant per devant se li alçavan las foscas ubagas de la Rovira, coronadas pels cims altíssims de Puiggraciós. A má dreta se li arrengleravan, com un pany de murallas que toqués al cel, las rocas fantasmas del cingle de Bertí. A má esquerra se li extenían las feixas conreuadas de l'Uyá, tot esgrahonant las vessants, com si volguessin arribar als núvols. Y a derrera, cap a derrera, ajuntantse de mica en mica ab las feixas de conreu, se li apareixía'l toçalot de Romaní, ab el Castell dels Moros dalt de tot, trayent el cap com un espectre. Rocas, turons, feixas, espadats, toçals, cingleras, se donavan la má tot a l'entorn, formant una roda de montanyas negras qu'esglayava de mirar.

0

Santa Maria Savall

Santa Maria Savall
Santa Maria Savall
Carregat originalment per Jesús Cano Sánchez
Conjunt de runes de l'església i petit convent, que trobem a la capçalera de la riera de Castellcir i davant el massís de Sauva Negra. Actualment sota les runes s'ha construït una resclosa.

L'any 1121 apareix anomenada com Santa Maria de Sauva Negra, això confirma l'antiguitat quan al topònim que designa aquesta singular fageda, que sens dubte ocupava aleshores una major extensió.

0

copyright © . all rights reserved. designed by Color and Code

grid layout coding by helpblogger.com